ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ
1.
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 [วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง] [ปร.4] [ปร.5]
2.
โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 [วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง] [ปร.4] [ปร.5]
3.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองฝายใหญ่ หมู่ที่ 10 [วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง] [ปร.4] [ปร.5]


 

 
 

 

 

 

 
 
 
พระราบัญญัติ
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแก้ไขถึงฉบับที่ 6 -2543
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันฯทุจริต พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และสว.แก้ไขถึงฉบับที่ 3-2543
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติภาษีป้าย2510แก้ไขถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2485
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 5-ราชกิจจา
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่10) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475แก้ไขถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2532
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาศก.และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2524
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แก้ไขถึงฉบับที่ 9 2543
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
 
 
 
 

 

 

 
กระบวนงานด้านบริการ
ระยะเวลา
โดยประมาณ
ขั้นตอนการให้บริการ/
เอกสาร
กองคลัง
การจัดเก็บภาษีป้าย
5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5 นาที / ราย
 

 

 

 
การศึกษา
ศึกษาต่อต่างประเทศ, กวดวิชา, สอนภาษา, สอบตำรวจ, มหาวิทยาลัย

การแพทย์ สุขภาพ
ศัลยกรรม, ทันตกรรม, ดวงตา สายตา, โรคและสุขภาพ, สมุนไพร, โรงพยาบาล

กีฬา
ฟุตบอล, กอล์ฟ, อุปกรณ์กีฬา, ฟิตเนส

ธุรกิจ
สมัครงาน, ทนายความ, สตูดิโอถ่ายภาพ, ขายตรง, สื่อสาร โทรคมนาคม, บริการ, เสริมความงาม สปา, อุตสาหกรรม

ชอปปิ้ง
กล้องดิจิตอล, เครื่องประดับ, ของขวัญ พรีเมี่ยม, เครื่องสำอาง, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้สำนักงาน, เสื้อผ้า, มือถือ, เฟอร์นิเจอร์

ท่องเที่ยว
บริษัททัวร์, โรงแรม รีสอร์ท, ต่างประเทศ, สถานที่ท่องเที่ยว , ร้านอาหาร

อินเทอร์เน็ต
Web Hosting, ISP, รับทำเว็บไซต์

ธนาคาร สถาบันการเงิน
บัตรเครดิต, ประกันภัย ประกันชีวิต, สินเชื่อ, บัญชี และภาษีอากร

คอมพิวเตอร์
เกมส์, ซอฟท์แวร์, ระบบเครือข่าย, ผู้ให้บริการธุรกิจคอมพิวเตอร์

บันเทิง นันทนาการ
ดูดวง, การทำอาหาร, เพลงและดนตรี, สัตว์เลี้ยง, ดารา และนักร้อง

บุคคล สังคม วัฒนธรรม
งานแต่งงาน และความรัก, เพื่อน

ยานยนต์
ซื้อขาย รถมือสอง, รถจักรยานยนต์, บริษัท และตัวแทนจำหน่าย, อะไหล่รถ และประดับยนต์, เครื่องเสียงรถยนต์

อสังหาริมทรัพย์ ฯ
ซื้อ-ขาย บ้านที่ดิน, คอนโด, บ้านจัดสรร, ตกแต่งภายใน, รับเหมาก่อสร้าง, จัดสวน, วัสดุก่อสร้าง

สื่อ และข่าวสาร
โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, หนังสือ วารสาร, ตรวจสลาก